Nie bądź obojętny!
contact
Obywatelska inicjatywa !
Obywatelska inicjatywa ustawodawcza jest jednym z przejawów sprawowania władzy przez naród. W Polsce prawo takie przysługuje grupie co najmniej 100 tys. obywateli mających prawo wybierania do Sejmu.
Obywatelska inicjatywa ustawodawcza!
Obywatelska inicjatywa ustawodawcza jest jednym z przejawów sprawowania władzy przez naród. W Polsce prawo takie przysługuje grupie co najmniej 100 tys. obywateli mających prawo wybierania do Sejmu
Poznaj treść zaproponowanych zmian.
"Zasadniczym założeniem, które legło u podstaw prac nad niniejszym projektem była potrzeba wzmocnienia ochrony prawnokarnej przed czynami godzącymi w tak fundamentalną wartość, jaką jest wolność sumienia i religii..."
Pobierz

Zapisz się do newslettera!


Polityka prywatności